Závazná přihláška na letní tábor Obory 2019

Termín: neděle 21. července – sobota 3. srpna 2019

Úvodem

 • Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o letním táboře, připravovaném mladými lidmi z příbramských římskokatolických farností, který se bude konat v Oborách u Višňové, a to ve dnech od 21. července – 3. srpna 2019 pro děti ve věku 6-16 let.
 • Letošní báječné dobrodružství bude na téma Khorinis
 • Program tábora je přizpůsoben věku dětí tak, aby se starší nenudili a mladší vše zvládli.
 • Prostřednictvím formuláře uvedeného na této stránce můžete přihlásit své dítě na tábor.
 • Kapacita tábora je omezena.
 • Další podrobné informace budou zaslány přihlášeným dětem v průběhu první poloviny měsíce června.

Pokyny k platbě

 • Cena tábora činí 2700 Kč za jedno dítě a 2000 Kč za každého dalšího sourozence
 • Lze uhradit: poštovní poukázkou typu C (upřednostňujeme) na adresu Lazsko 26, 262 31 Lazsko, adresát Marek Peták (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte/dětí a heslo „Letní tábor Obory“)
 • V hotovosti do rukou Marka Petáka (po vzájemné domluvě, kontakt: 603 267 410) (kontakt viz výše)
 • Platbu proveďte prosím nejpozději do 31. května 2019. Na nezaplacené přihlášky nebude brán zřetel a místo bude postoupeno dalšímu zájemci.
 • Storno činí: 20 % z ceny tábora při odhlášení od 1. do 17. června,
 • 40 % z ceny tábora při odhlášení od 18. do 30. června,
 • 70 % z ceny tábora při odhlášení v průběhu měsíce července

Podmínky

 • Souhlasím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva, apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení a v případě potřeby do zdravotnického zařízení dopraveno osobním automobilem.
 • Souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
 • Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci akce, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
 • V případě hrubého porušení táborových pravidel dítětem nebo zjištění, že byly ze strany rodičů zamlčeny podstatné informace, nutné k bezproblémovému pobytu dítěte na táboře, hrozí dítěti předčasné ukončení letního tábora a odjezd domů. Odvoz zajistí rodiče, popř. jiné pověřené osoby. Tyto okolnosti nemají vliv na případnou finanční kompenzaci.
 • Nebylo zatajeno nic důležitého
 • Osoba vyplňující a odesílající přihlášku je zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte a je starší 18 let.
 • Veškeré poskytnuté informace slouží výhradně pro účely konání letního tábora v Oborách u Višňové roku 2019.
 • Poskytnuté osobní údaje budou použity jen pro účely tábora dle zákona č. 101/2000Sb.
 • Pro camp je připraven vlastní program a je určen starším dětem od 14 let, podmínkou pro jeho otevření je alespoň 5 přihlášených dětí

Podpora

 • marekpetak94(zavinac)gmail.com
 • Kontakty

Základní informace

Na Oborský


Další informace


Kontakt na zákonného zástupce


Doplňující informace

Na základě zkušeností z předchozích let Vás prosíme o vyplnění doplňujících informací. Umožníte nám tak lépe připravit program, který bude odpovídat schopnostem a dovednostem Vašich dětí.

Vzdělávání dítěte naDítě je

Dítě čteDítě dokáže pracovat s nožem


Dítě se účastní "náboženského života"


Zadejte kontrolní kód A3B7Q1

Odesláním přihlášky souhlasíte se všemi na této stránce uvedenými podmínkami.

Těšíme se na táboře na viděnou

Přihláška