Závazná přihláška na letní tábor Obory 2024

Přihlašování 2024 skončilo

Termín: neděle 14. července – sobota 27. července 2024

Úvodem

 • Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o letním táboře připravovaném mladými lidmi z příbramských římskokatolických farností, který se bude konat v Oborách u Višňové, a to ve dnech od 14. července – 27. července 2024 pro děti ve věku 6-16 let.
 • Letošní báječné dobrodružství bude na téma Škola v Bradavicích
 • Program tábora je přizpůsoben věku dětí tak, aby se starší nenudili a mladší vše zvládli.
 • Prostřednictvím formuláře uvedeného na této stránce můžete přihlásit své dítě na tábor.
 • Kapacita tábora je omezena.
 • Další podrobné informace budou zaslány přihlášeným dětem v průběhu první poloviny měsíce června.

Pokyny k platbě

 • Cena tábora činí 3300 Kč za jedno dítě a 2800 Kč za každého dalšího sourozence
 • Lze uhradit: platbou na běžný účet Jolany Petákové: 4146324073/0800 Do popisu / zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení odesílajícího + jména a příjmení všech dětí, za které rodič platí
 • V hotovosti do rukou Jolany Petákové (po vzájemné domluvě, kontakt: 728 706 742) (Jungmannova 267, Příbram, 26101)
 • Platbu proveďte prosím nejpozději do 31. května 2024. Na nezaplacené přihlášky nebude brán zřetel a místo bude postoupeno dalšímu zájemci.
 • Storno činí: 20 % z ceny tábora při odhlášení od 1. do 17. června,
 • 40 % z ceny tábora při odhlášení od 18. do 30. června,
 • 70 % z ceny tábora při odhlášení v průběhu měsíce července

Podmínky

 • Osoba vyplňující a odesílající přihlášku musí být starší osmnásti let a zároveň zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte.
 • Rodiče mohou své děti přihlásit na méně než 14 dní, ale nejprve dostanou přednost děti přihlášené na celých 14 dní.
 • Souhlasím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva, apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení a v případě potřeby do zdravotnického zařízení dopraveno osobním automobilem.
 • Souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
 • Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci akce, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
 • V případě hrubého porušení táborových pravidel dítětem nebo v případě zjištění, že byly ze strany rodičů zamlčeny podstatné informace nutné k bezproblémovému pobytu dítěte na táboře, hrozí dítěti předčasné ukončení letního tábora a odjezd domů. předčasné ukončení letního tábora a odjezd domů. Odvoz zajistí rodiče, popř. jiné pověřené osoby. Tyto okolnosti nemají vliv na případnou finanční kompenzaci.
 • Nebylo zatajeno nic důležitého
 • Veškeré poskytnuté informace slouží výhradně pro účely konání letního tábora v Oborách u Višňové roku 2024.
 • Poskytnuté osobní údaje budou použity jen pro účely tábora dle zákona č. 110/2019 Sb. podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 • Pro camp je připraven vlastní program a je určen starším dětem od 14 let. Maximální kapacita je 8 dětí. Podmínkou pro jeho otevření je alespoň 5 přihlášených dětí.

Podpora

Základní informace

Na Oborský


Další informace


Kontakt na zákonného zástupce


Doplňující informace

Na základě zkušeností z předchozích let Vás prosíme o vyplnění doplňujících informací. Umožníte nám tak lépe připravit program, který bude odpovídat schopnostem a dovednostem Vašich dětí.

Dítě je

Dítě dokáže pracovat s nožem


Dítě se účastní "náboženského života"


Zadejte kontrolní kód A3B7Q1

Odesláním přihlášky souhlasíte se všemi na této stránce uvedenými podmínkami.

Těšíme se na táboře na viděnou

Přihláška