Tábor 2020

„Pojď se mnou do země Nezemě,“ nabídl jí Petr Pan. „Tam se nikdy nestaneš dospělou!“

Wendy připadala cesta do země Nezemě jako velice lákavá. Probudila Michala a Jana. Chlapci by se také rádi podívali co nejdříve do země Nezemě.

„Jak se tam ale dostaneme?“ zeptala se Wendy.

„Stačí letět,“ odpověděl Petr. Děti to ohromilo.

„Jak bychom ale mohli letět?“ zapochybovala Wendy.

Petr se poškrábal na hlavě a zamyslel se.

„Postačí, abyste měli krásné myšlenky. A také potřebujete trochu kouzelného prášku!“

Vzal od víly Zvonilky špetku kouzelného prášku a posypal jím děti. Za okamžik už mohly létat po pokoji.

„Pojďme na to!“ prohlásil Petr.

Těšíme se na táboře na viděnou

Přihláška