Tábor 2019

Chcete o prázdninách zažít opravdová dobrodružství? Tak neváhejte a vydejte se s námi do tajemného království Myrtana.

Dříve to byla země překypující bohatstvím, ale zničující válka se skřety si vybrala svou daň. Jediné zbraně, které jsou proti skřetům účinné, jsou meče vyráběně z magické rudy z ostrova Khorinis. Král Rhobar II. tedy posílá všechny trestance bez ohledu na závažnost jejich provinění do dolů Khorinisu, aby se rudy získávalo více. Také povolal 12 mocných mágů. Ti měli vytvořit magickou bariéru, která by znemožnila trestancům útěk. Jejich kouzlo však bylo narušeno. Bariéra se rozrostla více, než měla a mágové tak zůstali uvězněni uvnitř. Někteří trestanci za odměny dále pracují pro krále, jiní se s mágy snaží přijít na způsob, jak prolomit bariéru a ostatní v bažinách prosí podivného Spáče, aby je vysvobodil.

Jednoho dne se však na okraji bariéry ocitne někdo, kdo může osud celé důlní kolonie změnit…

Těšíme se na táboře na viděnou

Přihláška